Oppilaitos

metsä Jämsän Kr. Kansanopisto antaa yleissivistävää koulutusta nuorille ja aikuisille. Opiston perustehtävä on kristillisten perusarvojen pohjalta nouseva elämänhallinnan vahvistaminen ja henkisen kasvun tukeminen. Koulutuksen painopistealueita ovat yleissivistävät ja yhteiskunnalliset aineet sekä musiikki ja kansainvälisyys. Lukuvuoden mittainen perusoppijakso jakaantuu oppivelvollisille tarkoitettuihin maksuttomiin Opistovuosi-koulutuksiin ja ei-oppivelvollisille tarkoitettuun maksulliseen Kansainvälisyyslinjaan.  Viikonloppuisin järjestettävät lyhytkurssit ovat avoimia kaikille kiinnostuneille. Opiston koulutus perustuu vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen kristillisiin arvoihin. Koulutuksessa painottuvat arvokasvatus, omaehtoinen oppiminen, vastuullisuus, yhteisöllisyys ja osallisuus. Uskontokasvatus ja -opetus pohjaavat Raamattuun ja evankelisluterilaisen kirkon tunnustukseen. Opisto järjestää lisäksi taustayhteisönsä tarpeisiin perustuvaa koulutusta.

Jämsän Kristillinen Kansanopisto
Ruotsulantie 42, 42100 Jämsä
toimisto@jamsanopisto.fi
020 7644 500

Katso kaikki yhteystiedot ›