Hallinto

Kansanopistoyhdistys

Jämsän kristillinen opisto ry pitää toimivuoden aikana lakisääteisen kevätkokouksen ja tarvittavan määrän muita kokouksia. Vuosikokous hyväksyy mm. vuosikertomuksen, tilinpäätöksen, toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä valitsee tilintarkastajat ja varatilintarkastajat. Kansanopistoyhdistyksessä on noin 4000 jäsentä.

Johtokunta

Yhdistyksen johtokuntaan kuuluu 15 varsinaista jäsentä. Johtokunnan kokouksissa toimii esittelijänä rehtori ja sihteerinä hallinto- js opintosihteeri. Pedagoginen rehtori, koulutus- ja viestintäpäällikkö, ravitsemustyön esimies,  talous- ja kiinteistöhallintopäällikkö  ja henkilökunnan edustaja osallistuvat johtokunnan työskentelyyn. Johtokunta kokoontuu vähintään 4 kertaa vuodessa, tarvittaessa useammin.

Johtokunnan jäsenet

Korhonen Ilmari, puheenjohtaja
Kontkanen Matti, varapuheenjohtaja
Haaponiemi Petri
Halonen Antti
Hihnala Jarno
Kaarivaara Juha
Linna Saara-Leena
Matikainen Matti
Määttä Olli
Määttä Timo
Nyblom Samuli
Rimpiläinen Pauli
Saulio Sari
Suomala Janne

Viljamaa Harri

Hallinnon johtoryhmä

Rehtorin apuna johtokunnan kokousten valmistelutehtävissä on hallinnon johtoryhmä, johon kuuluvat rehtori puheenjohtajana, johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä pedagoginen rehtori ja talous- ja kiinteistöhallintopäällikkö. Johtoryhmä kutsuu tarvittaessa sihteerin, mikäli kokouksesta pidetään erillistä muistiota. Johtoryhmä on päätösvaltainen, kun saapuvilla on joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä yhteensä vähintään kolme johtoryhmän jäsentä.

Tilin- ja toiminnantarkastajat

Virve Puolitaival
Rauni Gyldén

 

Jämsän Kristillinen Kansanopisto
Ruotsulantie 42, 42100 Jämsä
toimisto@jamsanopisto.fi
020 7644 500

Katso kaikki yhteystiedot ›