Internationella linjen (KVL) för ungdomar från Sverige och Norge

  • som vill lära sig att tala  finska bättre och studera mer om finländska kulturen.
  • som är lämpliga att studera och leva på internatskola med kristen värdegrund.
  • som kan delta i undervisningen vilken till största del är på engelska.

Undervisningen sker till viss del parallellt med Kielten ja kulttuurien Opistovuosi -linje (som är inriktad mot obligatorisk utbildning).  Lektionerna är praktiska, teoretiska, skriftliga och muntliga. Ibland bakar vi karelska piroger, tävlar i stövelkastningen, gör målningar av bibliska ämnen, spelar och sjunger på finska.

Kulturellt lärande har en stor del på Internationella linjen. Flera utländska gäster kommer för att berätta om sin egen kultur och dess olikheter med den finländska kulturen. Alla världens länder och kontinenter blir bekanta under årets gång. Linjen anordnar olika fester från olika kulturer, till exempel det traditionella svenska luciatåget. Elever kan också åka med på olika turer runt om Finland.

På Internationella linjen lär vi oss traditionellt, trevligt och glädjefullt av olika nationaliteters varierande egenheter. Kulturchocker blir mindre skrämmande när varje dag utsätts vi för varandras egenheter, som snart verkar vara ganska vanliga!

Urvalskriterier för Internationella linjen:

  1. Allmänna frågor om hur lämpat du är för att studera och leva på internatskola med kristen värdegrund (0-9 poäng)
  2. Det senaste skolbetyget (0-10 poäng)
  3. Linjespecifik motivation, intresse och inriktning (0–6 poäng)

Ansökning

Om du bor i Sverige eller i Norge, sker ansökningen via SFC. Vänligen mejla till ansokan@fridsforening.se och be om att få ansökan skickad till dig. Ansökan ska fyllas och skickas tillbaka till ansokan@fridsforening.se. Ansökningstiden för svenska och norska ungdomar är 20.2.–19.3.2024. Alla ansökande kommer att inbjudas till en intervju (föräldrarna kan komma med). Intervjuerna kommer att hållas under det svenska sommarmötet i Mockfjärd den 11 maj. Inbjudan med mer exakt tid kommer att skickas via mejlet eller via mobilen.

Jämsän Kristillinen Kansanopisto
Ruotsulantie 42, 42100 Jämsä
toimisto@jamsanopisto.fi
020 7644 500

Katso kaikki yhteystiedot ›