Strategia vuosille 2021-2025

JÄMSÄN KRISTILLINEN OPISTO RY:N STRATEGIA VUOSILLE 2021-2025

Painopistealueet strategiakaudelle:

1. Kristillinen usko

2. Elämän eväät ja hyvinvointi

3. Opiskelu ja työelämätaidot

4. Musiikki

5. Yrittäjyys

 

Strategian sisältö:

A. Oppimisen painopistetaidot perusoppijaksolla vuosille 2021-2025

B. Oppimisen painopistetaidot lyhytkurssitoiminnassa vuosille 2021-2025

C. Palvelutoiminnan painopisteet vuosille 2021-2025

D. Tukitoimintojen painopisteet vuosille 2021-2025

 

A.    Oppimisen painopistetaidot perusoppijaksolla vuosille 2021-2025

–        Itsestä huolehtimisen ja arjen taidot: internaatissa asuminen ja vastuutehtävistä huolehtiminen

–        Läsnäolon ja kasvokkain kohtaamisen taidot: internaatissa asuminen

–        Vuorovaikutus- ja viestintätaidot: viestinnän opiskelu ja internaatissa asuminen

–        Osallistumisen, vastuunkantamisen, vaikuttamisen ja kestävän tulevaisuuden rakentamisen taidot sekä työelämätaidot: pienoisyhteiskunnassa toimiminen ja vastuutehtävistä huolehtiminen

–        Kulttuurinen osaaminen ja kansainvälisyysosaaminen: englanninkielinen opiskelu ja suomen kielen opiskelu toisena/vieraana kielenä

–        Kädentaidot: teknisen työn opiskelu ja kotitalouden opiskelu

–        Matemaattiset perustaidot ja ongelmanratkaisutaidot

–        Musikaaliset taidot: musiikin opiskelu ja musiikki läsnä internaatin elämässä

–        Yrittäjyyden taidot: yrittäjyyden opiskelu, yhteiset projektit, palvelutoiminta ja tapahtumien järjestäminen

 

B.    Oppimisen painopistetaidot lyhytkurssitoiminnassa vuosille 2021-2025

– Itsestä huolehtimisen ja arjen taidot: itsenäisen elämän kurssit, arjen taidot sisältyvät ohjelmaan myös muilla kursseilla, selvitetään erityistukea tarvitsevien vertaistukikurssien järjestäminen sekä tukiperhekurssien järjestäminen, kokeillaan nuorten taloustaitokurssia ja lasten kokkikurssia sekä kodinhoitokurssia, jolloin samaan aikaan aikuisille oma kurssi, lisätään erilaisten avointen (ei tietylle suvulle suunnattujen) elämäntaidon kurssien järjestämistä

– Vuorovaikutus- ja viestintätaidot: viestintäkurssit

– Osallistumisen, vastuunkantamisen, vaikuttamisen ja kestävän tulevaisuuden rakentamisen taidot: vastuuhenkilöiden kurssit

– Työelämätaidot: yrittäjyyskurssit, kokeillaan nuorten ja naisten yrittäjyyskursseja

– Kulttuurinen osaaminen ja kansainvälisyysosaaminen: kielikurssit

– Kädentaidot: taidekurssit, urkurakentaminen, lisätään käsityöluokkaan ja tekniseen luokkaan/halliin toimintaa/kädentaidonkursseja lisää, erilaisten teemojen kautta kutsutaan kokeilemaan erilaisia kädentaitoja.

– Musikaaliset taidot: musiikkikurssit, järjestetään myös ei-tavoitteellinen musiikkikurssi ja preppauskurssi teoriakurssin lisäsi sekä musiikin viikonloppukurssi

– Teologia: rippikoulut, raamattutiedon kurssit, kirkkohistorian kurssit, avoimen yliopiston teologian opinnot, kehitetään puhujien kursseja yhdessä SRK:n sekä Ranuan ja Reisjärven kristillisten kansanopistojen kanssa.

– Selvitetään pidempijaksoisten koulutusten järjestämistä.

Lyhytkurssien käytännön toteutuksessa strategiakaudella kokeillaan:

– Laaditaan kaikille kursseille vakio-oppituntisisältö, joka pohjautuu strategiaan ja painopisteihin (esim. kohtaaminen, tunnetaidot, itsestä huolehtiminen) ja vahvistetaan kaikkien kurssien välistä kohtaamista

– Lyhytkurssiopettajien ja -henkilökunnan rekrytointiin otetaan perusoppijakson opettajien verkostot mukaan (esim. kieltenopettajat, käsityöopettajat jne.).

– Selvitetään, voisiko perusoppijakson opettajilla olla oma resurssi käytettävissä myös lyhytkurssiopetukseen ja lisätään aktiivisesti näitä kursseja (esim. tekninen työ, kotitalous, käsityöt, kielet).

– Viikonloppukursseihin liitetään päiväkursseja/-seminaareja/-tapahtumia

– Etäosallistumismahdollisuutta lisätään lyhytkursseihin.

– Selvitetään päiväkoulutusten ja muiden ei-vos koulutusten sekä etäkoulutusten järjestämisen mahdollisuutta SRK:n ja muiden opistojen kanssa.

– Selvitetään lyhytkurssipäivystyksen toteuttaminen ottaen huomioon oppivelvollisuuskoulutuksen aloittaminen.

 

C. Palvelutoiminnan painopisteet vuosille 2021-2025

–        Viestintä ja markkinointi: kehitetään ja systematisoidaan markkinointia

–        Tuotemyynti: selvitetään oman tuotebrändin luomista ja kehitetään tuotemyyntiä, myydään opiston tuotteita, tehostetaan kioskin ja verkkokaupan myyntiä, myydään ravintola- ja tuotantopalveluja.

–        Matkaparkki: Kehitetään yhdessä Jämsän kaupungin kanssa.

–        Tapahtumat: Kehitetään yhdessä taustayhteisön kanssa.

–        Jäsenhankinta: Kirkastetaan, miksi kannattaa olla jäsen, mikä on jäsenyyden etu ja hyöty.

–        Tilavuokraus: Kehitetään tilavarausjärjestelmää.

 

D. Tukitoimintojen painopisteet vuosille 2021-2025

Talous:

–        Toiminta on taloudellisesti kannattavaa.

–        Varainhankinnalla katetaan investointeja.

–        Taustayhteisön tuki on merkittävässä osassa varainkeruussa.

–        Jokainen tekee osansa toimimalla taloudellisesti.

–        Taloustilanne avataan selkeästi taustayhteisölle.

–        Kerätään kohdekolehteja esim. kiinteistön ja kaluston ylläpitoon

Kiinteistön hoito:

–        Työvälineet ovat ajan mukaiset

–        Työ- ja opiskeluympäristö on terveellinen ja puhdas

–        Parannetaan tilojen muunneltavuutta erilaisiin tarpeisiin

–        Varataan ajoissa riittävä huoltoaika kiinteistön määräaikaishuoltoihin.

–        Kiinteistö ja kalusteet ovat viihtyisät ja tilat nykyaikaiset

–        Koneet ja laitteet toimivat energiaa säästävästi

It-toiminnot:

–        Huolehditaan, että laitteet ovat nykyaikaiset ja aina toimivat.

–        Nopeat tietoliikenneyhteydet ovat kiinteistössä kaikkien saatavilla.

–        Huolehditaan, että it-tuki on toimiva ja toimii myös kurssiviikonloppuisin.

–        Huolehditaan, että henkilökohtainen työkone ja puhelin on niillä, jotka työtehtävissään niitä tarvitsevat

Opintotoimistopalvelut:

–        Huolehditaan, että asiointi on mutkatonta ja helppoa kehittämällä myös sähköisiä palveluja.

–        Muistetaan, että opistolainen on asiakas, joka elää opistokodissa.

–        Palvellaan ohjaamalla ystävällisesti.

–        Palvellaan hyvin lyhytkurssilaisia ja matkaparkkiasiakkaita.

–        Huolehditaan, että palvelut ovat saatavilla kaikille asiakkaille.

–        Palvellaan kaikkia sidosryhmiä asiantuntevasti ja viipymättä.

Ravitsemuspalvelut:

–        Nostetaan perinteitä kunnioittava suomalainen ruokakulttuuri kunniaan asiakaslähtöisesti.

–        Valmistetaan ruokasuositusten mukaista ruokaa.

–        Ohjataan opiskelijoita toimimaan vastuullisesti keittiötehtävissä.

–        Huolehditaan, että tilat ja laitteet ovat asianmukaiset ja toimivat

–        Pidetään teemaviikkoja kuunnellen opiskelijoiden toiveita.

–        Toimitaan tehokkaasti ja taloudellisesti

–        Toimintamme on ympäristöystävällistä ja kestävän kehityksen mukaista.

–        Vähennetään hävikkiä, lisätään kierrätystä, suositaan kotimaista ruokaa.

–        Omavalvonta pidetään ajan tasalla.

Kestävä kehitys:

–        Toimimme kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

–        Järjestetään teemapäiviä: miten toimin kestävän kehityksen eri näkökulmien mukaisesti

 

Jämsän Kristillinen Kansanopisto
Ruotsulantie 42, 42100 Jämsä
toimisto@jamsanopisto.fi
020 7644 500

Katso kaikki yhteystiedot ›