OPISTOVUOSI OPPIVELVOLLISILLE

Suomen eduskunta hyväksyi oppivelvollisuuden laajentamisen 15.12.2020. Sen myötä kansanopistoissa käynnistyy peruskoulun päättäneille, vuonna 2005 tai sen jälkeen syntyneille oppivelvollisille tarkoitettu Opistovuosi-koulutus elokuussa 2021. Koulutus on kestoltaan yhden lukuvuoden mittainen. Se perustuu Opetushallituksen laatimiin opetussuunnitelman perusteisiin (Kansanopistojen oppivelvollisille suunnatun vapaan sivistystyön koulutuksen opetussuunnitelman perusteet). Opistokohtaisia opetussuunnitelmia valmistellaan parhaillaan kansanopistoissa.

Kansanopiston oppivelvollisuuskoulutus sopii monelle peruskoulun päättäneelle nuorelle valmistautumisessa toisen asteen koulutukseen ja etsiessä omaa elämänpolkuaan.

Kansanopistojen oppivelvollisille tarkoitettu koulutus sopii erityisesti nuorille, jotka

  • haluavat parantaa perustaitoja ja opiskeluvalmiuksia menestyäkseen toisen asteen opinnoissa
  • kaipaavat tukea opiskelumotivaation löytämiseen
  • haluavat selkiyttää tulevaisuuden suunnitelmiaan
  • tarvitsevat tukea elämänhallintavalmiuksien ja arjen taitojen vahvistamisessa
  • hyötyvät yhteisöllisyydestä, henkilökohtaisesta ohjauksesta sekä ohjatusta asumisesta
  • ovat keskeyttäneet ammatillisen koulutuksen tai lukion.

Oppivelvollisille suunnatun koulutuksen tavoitteena on vahvistaa nuoren opiskelutaitoja ja valmiuksia jatkaa toisen asteen koulutukseen sekä tukea nuorta elämän suunnittelussa. Kansanopisto-opinnot tarjoavat nuorelle mahdollisuuden kasvaa kohti omaa täyttä potentiaalia ja luovat pohjaa oppimiselle koko elämän jatkuvana prosessina. Oppivelvollisille suunnatussa koulutuksessa opiskelijan kanssa laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS).

Kansanopistojen oppivelvollisuuskoulutuksen sisällöt koostuvat kaikille yhteisistä sisällöistä sekä suuntautumisopinnoista, joista osa voi olla linjakohtaisia opintoja ja osa valinnaisaineita, joita nuori voi valita oman mielenkiintonsa mukaan. Kaikille yhteisiä sisältöjä ovat mm. itsetuntemus- ja työelämätaidot, vuorovaikutus- ja viestintätaidot, matemaattiset perustaidot, opiskelu- ja urasuunnittelutaidot sekä elämänhallintaan liittyvät taidot. Suuntautumisopinnot vaihtelevat kansanopistojen tarjonnan mukaan, ja niitä voivat olla esimerkiksi musiikki, kuvataide, media ja viestintä sekä kielet ja kansainvälisyys. Jämsän, Ranuan ja Reisjärven kristillisissä kansanopistoissa opintojen sisällöissä ja sisäoppilaitoksen elämäntavoissa näkyvät vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen kristilliset arvot.

Kansanopistoissa oppivelvollisilla voi olla myös mahdollisuus korottaa peruskoulun päättötodistuksen arvosanoja ja suorittaa lukion opintoja.

Opiskelu, ruokailu ja majoitus ovat maksuttomia oppivelvollisille suunnatussa koulutuksessa. Koulumatkatuki ei koske niitä, jotka asuvat kansanopiston asuntolassa.

Jämsän Kristillisen Kansanopiston oppivelvollisuuskoulutusten opetussuunnitelmat ja valintakriteerit on tavoitteena saada hyväksytyksi tammikuun 2021 aikana. Tarkempaa tietoa linjoista, niiden sisällöistä ja niille hakemisesta on tulossa nettisivulle viimeistään 31.1.2021.

Jämsän, Ranuan ja Reisjärven kristilliset kansanopistot järjestävät yhdessä kaikille avoimen webinaarin oppivelvollisuuskoulutuksista ja niihin hakeutumisesta keskiviikkona 17.2.2021 klo 18-19. Linkki webinaariin lisätään myös tälle sivulle.

Jämsän Kristillinen Kansanopisto
Ruotsulantie 42, 42100 Jämsä
toimisto@jamsanopisto.fi
020 7644 500

Katso kaikki yhteystiedot ›