OpistovastuuhenkilölleOpistovastuuhenkilön toimenkuva

Opistovastuuhenkilö toimii linkkinä rauhanyhdistyksen ja opiston välillä.

1. Opistotyön suunnittelu rauhanyhdistyksellä

 • Sovi oman rauhanyhdistyksesi kanssa, millä tavoin opistotyötä toteutetaan yhdistyksessä. Sovi vuosittain tapaaminen johtokunnan tai johtokunnan edustajan kanssa.

 • Tapahtumina voi olla esim. opistoinfo, opistoilta, opistomyyjäiset (kevät ja syyskaudella) tai mikä muoto omalle yhdistykselle sopii parhaiten.

 • Suunnittele opistotapahtuma yhdessä esim. myyjäistoimikunnan kanssa. Kohdennettujen myyjäisten tilalla voi yhdistys antaa rahalahjoituksen opistolle.

 • Sovi tapahtumat hyvissä ajoin rauhanyhdistyksesi toimintasuunnitelmaan.
 • Tukea suunnitteluun ja toteutukseen saa opistolta, opistotiimin jäseneltä ja kurssilta. Myös opistolaisten vierailu saattaa olla tapahtumassa mahdollista.

2. Viestintä

 • Kysele, minkälaista kurssitarjontaa opistolla olisi hyvä olla ja välitä toiveet opistotiimin jäsenelle tai opistolle. Tarjoa myös mahdollisuutta lähteä kurssin vetäjäksi tai kurssipäivystäjäksi.

 • Tiedota opiston tarjonnasta yhdistyksessäsi, hyödynnä myös opiston some-kanavia (Facebook, Instagram, Youtube) ja välitä kurssimainoksia ja -esitteitä.

 • Rohkaise lähtemään kurssille henkilökohtaisesti ja yhdistystä lähettämään toimihenkilöitä kursseille.

3. Opistoinfoteltta, tapaamiset ja -kurssi

 • Opistoseuroissa ja suviseuroissa on opistoinfoteltta. Opistovastuuhenkilön tehtävänä on osallistua opistoteltan työvuoroihin, joissa annetaan perusinformaatiota opistosta. Jämsän opistoseurojen yhteydessä järjestetään opistovastuuhenkilöiden tapaaminen. Alkuvuodesta järjestetään maksuton opistovastuuhenkilöiden ja puolisoiden kurssi.

4. Opiston jäsenyys

 • Opiston jäsenyyttä on myös hyvä pitää esillä. Jäsenanomuslomake on opiston nettisivuilla.

 • Jäsenyys on maksuton 25 ikävuoteen saakka.

 • Rauhanyhdistys voi olla jäsenenä kannatusyhdistyksessä. Yleisissä kokouksissa yhdistysjäsen voi äänestää valtakirjalla ja sillä on yksi ääni.

 • Kutsu myös nuoria perheitä ja entisiä opistolaisia jäseniksi. Jäsenenä voi olla kaikissa kolmessa opistossa. Samasta perheestä voi olla useita jäseniä.

5. Tilitiedot

 • Opistotapahtumien ja kolehtien tuotto tilitetään opistolle seuraavin tiedoin: Jämsän Kr. Kansanopisto: FI71 5091 0320 0979 82, OKOYFIHH
 

 

Jämsän Kristillinen Kansanopisto
Ruotsulantie 42, 42100 Jämsä
toimisto@jamsanopisto.fi
020 7644 500

Katso kaikki yhteystiedot ›