Jatkuva haku lukuvuodelle 2022-2023 alkaa 20.8.2022

Lukuvuosi 2022-2023 alkaa 14.8.2022 ja Perusopetuksen jälkeisen Yhteishaun varasijat ovat voimassa 19.8.2022 asti. Jatkuva haku lukuvuoden aikana mahdollisesti vapautuville opiskelijapaikoille alkaa 20.8.2022 ja tapahtuu seuraavien valintakriteerien mukaan (opiston johtokunta hyväksyi kriteerit 22.7.2022).

Mikäli oppivelvollisten Opistovuosi -linjoilta vapautuu opiskelijapaikkoja kesken lukuvuoden 2022-2023 (19.8.2022 jälkeen), pedagoginen rehtori voi täyttää vapautuneet opiskelijapaikat seuraavien kriteerien mukaan.

  • Jatkuvan haun kautta voidaan ottaa opiskelijaksi ainoastaan sellainen hakija, joka on hakenut kevään 2022 Perusopetuksen jälkeisessä Yhteishaussa Jämsän Kristilliseen Kansanopistoon kyseiselle Opistovuosi-linjalle.
  • Hakijan tulee itse ilmoittaa hakevansa kyseiselle Opistovuosi-linjalle jatkuvassa haussa 19.8.2022 jälkeen. Hakijan ei tarvitse täyttää uutta hakemusta, vaan kirjallinen ilmoitus hakemisesta jatkuvan haun kautta pedagogiselle rehtorille riittää.
  • Jatkuvan haun valintaperusteena käytetään hakijan kevään 2022 Yhteishaun yhteydessä antamia tietoja. Hakija voi kuitenkin täydentää antamiaan tietoja postitse tai sähköpostitse pedagogiselle rehtorille.
  • Pedagoginen rehtori voi käyttää harkintaa ja ottaa varasijajärjestyksestä riippumatta kohtien 1-3 vaatimukset täyttävän hakijan, jolla on erityinen syy tulla valituksi opiston Opistovuosi-linjalle kesken lukuvuoden. Tällainen erityinen syy on esimerkiksi se, että hakijalla ei ole sillä hetkellä muuta opiskelijapaikkaa.
  • Mikäli kenelläkään jatkuvaan hakuun kyseiselle Opistovuosi-linjalle ilmoittautuneista hakijoista ei ole kohdassa 4 mainittua erityistä syytä, täytetään vapautunut paikka Yhteishaun yhteydessä käytettyjen valintakriteerien pohjalta eli alkuperäisen varasijajärjestyksen mukaan. Tällöin otetaan huomioon vain ne hakijat, jotka ovat erikseen ilmoittaneet hakevansa jatkuvan haun kautta. Lisäksi otetaan huomioon opiskelijoiden asuntolapaikkojen jakaantuminen tyttö- ja poikapaikkojen kesken.

Jämsän Kristillinen Kansanopisto
Ruotsulantie 42, 42100 Jämsä
toimisto@jamsanopisto.fi
020 7644 500

Katso kaikki yhteystiedot ›