Yhteishaku 2024

Näin haet opistoon

1. Täytä Yhteishaun hakulomake.

2. Täytä lisätietolomake Wilmassa ja toimita tarvittavat todistukset.

3. Osallistu etähaastatteluun ja palauta mahdolliset ennakkotehtävät.

4. Odota Yhteishaun tuloksia.

5. Vastaanota tarjottu opiskelupaikka Opintopolku-palvelussa.

Tarkemmat ohjeet löytyvät jäljempää tältä sivulta.

HUOM! Kansainvälisyyslinjalle sekä ruotsalaisille ja norjalaisille hakijoille on oma hakumenettelynsä, josta lisää tietoja alempana.

Hakuaika ja hakumenettely oppivelvollisuuslinjoille

Hakeminen Jämsän opistoon lukuvuodelle 2024-2025 tapahtuu oppivelvollisuuslinjojen (Opistovuosi-koulutusten) osalta Perusopetuksen jälkeisessä Yhteishaussa 20.2.-19.3.2024 Opintopolun kautta. Hakemuksen tulee olla Opintopolussa viimeistään 19.3.2024 klo 15.00.

Lisäksi hakijan tulee täyttää Wilmassa lisätietolomake sekä lähettää tarvittavat liitteet viimeistään 26.3.2024 klo 23.59.  Lomake avautuu tästä linkistä tai Opintopolun kautta.

Kaikki hakijat haastatellaan 13.5. – 24.5.2024. Haastattelut tehdään videoyhteyden välityksellä. Hakija saa henkilökohtaisen haastattelukutsun sähköpostiinsa Teams-linkkinä viimeistään viikkoa ennen omaa haastatteluaikaansa.

Ennakkotehtävät

Seuraavissa hakukohteissa on ennakkotehtävä (video): Viestinnän Opistovuosi, Teknisen työn Opistovuosi, Musiikin Opistovuosi, Yrittäjyystaitojen Opistovuosi. Hakijat saavat ohjeen ennakkotehtävän palauttamisesta. Myöhästyneitä palautuksia ei huomioida. Musiikin Opistovuosi-linjan ennakkotehtävä lähetetään sähköpostiin 26.4.2024. Muiden linjojen ennakkotehtävien palautus ohjeistetaan hakijoille lähetettävässä sähköpostissa 19.4. mennessä.

Harkintaan perustuva valinta

Jos haetaan harkintaan perustuvassa valinnassa, tulee tästä ilmoittaa Wilmassa täytettävällä lisätietolomakkeella (linkki ylhäällä) ja toimittaa asiantuntijalausunnot, joihin halutaan vedota (oppimisvaikeudet, sosiaaliset syyt, koulutodistusten puuttuminen, todistusten vertailuvaikeudet, riittämätön kielitaito). Lausunnot toimitetaan joko Wilman kautta tai postitse osoitteeseen Jämsän Kr. Kansanopisto, pedagoginen rehtori Ilkka Majuri, Ruotsulantie 42, 42100 Jämsä viimeistään 3.5.2024.

Kansainvälisyyslinjalle hakeminen

Ei-oppivelvollisille tarkoitetun Kansainvälisyyslinjan hakuaika on 20.2.-21.7.2024.  Linjan hakulomake löytyy tästä linkistä.

Ansöker du från Sverige eller Norge?

Om du bor i Sverige eller i Norge, sker ansökningen via SFC. Vänligen mejla till ansokan@fridsforening.se och be ansökan skickas till dig. Ansökningstiden för svenska och norska ungdomar är 20.2.-19.3.2024 (Huom! Jos asut Ruotsissa tai Norjassa, hakeminen tapahtuu SFC:n kautta. Pyydämme lähettämään sähköpostiviestin osoitteeseen ansokan@fridsforening.se ja pyytämään hakulomakkeen sieltä. Hakuaika ruotsalaisille ja norjalaisille nuorille on 20.2.-19.3.2024.

Hakukohteet

Oppivelvollisuuskoulutukseen piiriin kuuluvat seuraavat Opistovuosi-linjat:

  • Viestinnän Opistovuosi
  • Luonnontieteen Opistovuosi
  • Kotitalouden Opistovuosi
  • Teknisen työn Opistovuosi
  • Musiikin Opistovuosi
  • Kielten ja kulttuurien Opistovuosi
  • Yrittäjyystaitojen Opistovuosi
 
Lisäksi Kansainvälisyyslinja ei-oppivelvollisille ja kansainvälisille hakijoille.
Tarkemmat kuvaukset linjoista löytyvät täältä.

Hakuopas

Tarkemmat tiedot opistoon hakemisesta sekä vastaukset usein kysytyihin kysymyksiin löytyvät hakuoppaastamme tältä sivulta.

Opiskelijavalintakriteerit lukuvuodelle 2024-2025

A: Opistokelpoisuuden ja koulutuksen kohderyhmään kuulumisen selvittäminen yhteisten kysymysten avulla (0-6 p)

Vastataan sähköisellä lomakkeella täällä.

B: Linjakohtaiset kriteerit

Linjalle voidaan valita korkeintaan kaksi hakijaa harkinnanvaraisessa haussa.

1. Opistokelpoisuuden ja koulutuksen kohderyhmään kuulumisen selvittäminen yhteisten kysymysten avulla (0-6 p)
2. Viimeisen koulutodistuksen äidinkielen tai viestinnän arvosana (0-4 p)

10 = 4 p
9 = 3 p
8 = 2 p
7 = 1 p
6= 0 p

 1. Linjakohtaisen motivaation, harrastuneisuuden ja suuntautuneisuuden selvittäminen linjakohtaisten kysymysten avulla (0–9 p):
 • Oletko toiminut harrastusryhmän / kerhon ohjaajana, isosena, oppilaskunnassa, nuorisovaltuustossa tai muussa hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja tai esiintymistaitoa vaativassa tehtävässä tai harrastuksessa? (0-3 p)
 • Mitkä ovat vahvuutesi viestijänä? (0-3 p)
 • Mitä viestinnän osa-alueita haluaisit kehittää Viestinnän opistovuosi -linjalla? (0-3 p) 
 1. Linjakohtaisen motivaation ja suuntautuneisuuden selvittäminen linjakohtaisen erillisen ennakkotehtävän avulla (0-3 p)

 

Ennakkotehtävä (palautetaan 3.5. klo 16.00 mennessä): 

Tee lyhyt video, jonka maksimikesto on kaksi minuuttia. 

 • Esittele videolla itsesi ja jokin viestinnän osa-alueisiin liittyvä kiinnostuksen kohteesi. Muista, että viestintä on tieto-, taito- ja taideaine eli siihen kuuluvat laajasti kaikenlaiset sisällöt. Näitä ovat muun muassa puheviestintä, kirjalliset taidot, lukutaito, kuvallinen ilmaisu, sosiaalisen median julkaisut jne. Voit siis esimerkiksi esitellä itse ottamiasi valokuvia, lukea jonkun lyhyen kirjoituksesi tai kertoa vaikka lempikirjastasi. 
 • Kerro videolla myös, mitä hyötyä ajattelet Viestinnän opistovuosi-linjasta olevan sinulle ja miten opiskelumotivaatiosi näkyisi konkreettisesti opinnoissasi.

Video arvioidaan sen mukaan, kuinka se täyttää tehtävänannon ja kuinka hakija ilmaisee motivoituneisuuttaan.

Linjalle voidaan valita korkeintaan kaksi hakijaa harkinnanvaraisessa haussa.

1. Opistokelpoisuuden ja koulutuksen kohderyhmään kuulumisen selvittäminen yhteisten kysymysten avulla (0-6 p)
2. Viimeisen koulutodistuksen matematiikan arvosana sekä fysiikan, kemian ja biologian arvosanoista paras arvosana (0-8 p) 

Matematiikan arvosanaa koskien: 

10 = 4 p 
9 = 3 p 
8 = 1 p

Fysiikan, kemian ja biologian viimeisimmistä arvosanoista parasta koskien: 

10= 4 p 
9= 3 p
8= 1 p

3. Motivaation, harrastuneisuuden ja suuntautuneisuuden arvioiminen linjakohtaisten kysymysten avulla: 0-8 p

 • Mitkä luonnontiedelinjan opintojen aihepiirit sinua erityisesti kiinnostavat ja miksi? 0-3 p.
 • Miten luonnontieteen opistovuosi -linjalle tärkeät aihepiirit ovat näkyneet ja näkyvät elämässäsi? 0-3 p.
 • Millaisen roolin näet linjan opinnoilla tulevaisuuttasi ajatellen? 0-2 p.

Linjalle voidaan valita korkeintaan kaksi hakijaa harkinnanvaraisessa haussa.

1. Opistokelpoisuuden ja koulutuksen kohderyhmään kuulumisen selvittäminen yhteisten kysymysten avulla (0-6 p)
2. Viimeisen koulutodistuksen kotitalouden arvosana (0-4 p)

9 tai 10 = 4 pist.
8  = 3 pist.
7 =  2 pist.
6 =  1 pist.

Jos kotitalouden arvosanoja on useampia, lasketaan niiden keskiarvo.

 1. Yläkoulussa suoritetut kotitalouden kurssit, valinnaisesta kotitaloudesta saa 1p/opiskeluvuosi (kuitenkin enintään 2 p) (0-2p)
 2. Linjakohtaisen motivaation, harrastuneisuuden ja suuntautuneisuuden selvittäminen linjakohtaisten kysymysten avulla (0–10p):
 • Miten harrastuneisuus/aktiivisuus kotitalouden alalla on näkynyt elämässäsi?( 0-4 p)
 • Mitkä ovat vahvuutesi kotitaloudessa?  (0-3 p)
 • Miksi haet juuri Kotitalouden Opistovuosi -linjalle?  (0-3 p)

Linjalle voidaan valita korkeintaan kaksi hakijaa harkinnanvaraisessa haussa.

1. Opistokelpoisuuden ja koulutuksen kohderyhmään kuulumisen selvittäminen yhteisten kysymysten avulla (0-6 p)

2. Viimeisen koulutodistuksen kuvaamataidon arvosana tai arvosanojen keskiarvo (0-2 p)

9= 2 p
8 = 1 p
7 = 0 p

3. Viimeisen koulutodistuksen käsityön ja teknisen työn valinnaiskurssin arvosanojen keskiarvo (0-5 p)

10= 5 p
9= 4 p
8 = 3 p
7 = 2 p
6 = 1 p

3. Linjakohtaisen motivaation, harrastuneisuuden ja suuntautuneisuuden selvittäminen linjakohtaisten kysymysten avulla (0–9 p)

 • Oletko harrastanut teknistä työtä koulussa joko valinnaisaineena tai teknisen työn kerhossa tai vetänyt teknisen työn kerhoa. (0-2 p) 
 • Mitkä ovat henkilökohtaiset ominaisuudet / vahvuutesi teknisissä töissä? (0-2 p)
 • Miksi haet juuri Teknisen työn Opistovuosi -linjalle?  (0-2 p)

Tee video noin 2min, jossa kerrot oman cv:n tekniselle linjalle (mitä olet tehnyt? korjannut? rakentanut? suunnitellut? maalannut? jne. ja kuinka kauan olet tehnyt kyseisiä asioista? Voisit kuvata esitykseen kuvia tehdyistä työstäsi ja kertoisit niistä. (0-3 p). Video tulee lähettää 3.5.2024 klo 16.00 mennessä.

Linjalle voidaan valita korkeintaan kaksi hakijaa harkinnanvaraisessa haussa.

1. Opistokelpoisuuden ja koulutuksen kohderyhmään kuulumisen selvittäminen yhteisten kysymysten avulla (0–6 p)

2. Todistukset aikaisemmista instrumentti- sekä musiikin hahmotusaineista (0–8 p)
    a. Instrumenttiopinnot (pääaine, sivuaine) (0–5 p)
    b. Musiikin hahmotusaineet (0–3 p)

3. Linjakohtaisen motivaation ja suuntautuneisuuden selvittäminen haastattelun ja erillisen tehtävän (videon) perusteella (0–8 p)

    a. Haastattelu: (0-4 p)

 • Oletko säestänyt seuroissa tai esimerkiksi raamattuluokassa? Kuinka kauan? (0–2 p)
 • Oletko laulanut kuorossa? Missä kuorossa ja kuinka kauan? (0–1 p)
 • Miten uskot kehittyväsi musiikillisesti opistovuoden aikana? (0–1 p)

    b. Videotehtävä: (0–4 p)

Lähetetään ohjeineen keväällä hakijan sähköpostiin

1. Opistokelpoisuuden ja koulutuksen kohderyhmään kuulumisen selvittäminen yhteisten kysymysten avulla (0-6 p)

2. Minimivaatimus: englannin kielen arvosana vähintään 8

3. Viimeisen koulutodistuksen englannin arvosana (0-3 p)

10 = 3 p
9 = 2 p
8 = 1 p

4. Viimeisen koulutodistuksen ruotsin, äidinkielen ja historian arvosana pisteytetään seuraavasti: arvosana 9-10: 1 piste (0-3 p)

5. Valinnaisista kielistä saa 1 piste/opiskeluvuosi (0-2 p)

6. Linjakohtaisen motivaation, harrastuneisuuden ja suuntautuneisuuden selvittäminen linjakohtaisten kysymysten avulla (0–8 p)

 • Oletko käynyt koulua ulkomailla tai osallistunut koulun vaihto-ohjelmaan (0-1p) tai osallistunut vieraskieliseen opiskeluun/kerhoon kotimaassa? (0-1p) (yht. 0-2 op)
 • Miksi haluat kehittää kielitaitoasi? (Painotus erityisessä tarpeessa ja kiinnostuksessa kehittää kielitaitoa ennen toiselle asteelle siirtymistä. (0-3p)
 • Kuvaile vahvuuksiasi vieraan kielen käyttäjänä. (0-1p)
 • Miten harrastat tai käytät kieliä vapaa-ajalla? (0-2p)

Linjalle voidaan valita korkeintaan kaksi hakijaa harkinnanvaraisessa haussa.

1. Opistokelpoisuuden ja koulutuksen kohderyhmään kuulumisen selvittäminen yhteisten kysymysten avulla (0–6 p)

2. Yläkoulussa suoritetut yrittäjyyden kurssit (0-2 p)

3. Viimeisen koulutodistuksen yrittäjyyttä tukevien oppiaineiden arvosanat (0-2 p)

YHTEISKUNTAOPPI: 10=1 p., 9=0,5 p., 8=0,25 p.
MATEMATIIKKA: 10=1 p., 9=0,5 p., 8=0,25 p.

4. Linjakohtaisen motivaation, harrastuneisuuden ja suuntautuneisuuden selvittäminen linjakohtaisten kysymysten avulla (0–12 p)

 Osio 1. Haastattelu

 • Oletko suorittanut jonkin yrittäjyysprojektin (esim. pitänyt kesäkioskia)? (0–2 p)
 • Kuvaile miksi soveltuisit opiskelemaan tiimioppimisen mallin mukaisesti?(0-2 p)
 • Kuvaile mitkä ovat vahvuutesi yrittäjyystaidoissa? (0-2 p)
 • Perustele miksi haet juuri Yrittäjyystaitojen Opistovuosi -linjalle?(0-2 p)

   

OSIO 2. Toimita itsestäsi kuvattu video (tai linkki videoon) 3.5.2024 klo 16.00 mennessä.

 • Kuvaa itsestäsi video (1 min 30 sek), jossa
 • Teet videohakemuksen ja CV:n Yrittäjyystaitojen opistovuosilinjalle (0-3 p)
 • Perustelet mitä kristilliset arvot sinulle merkitsee yrittämisen näkökulmasta (0-1 p)

Jämsän Kristillinen Kansanopisto
Ruotsulantie 42, 42100 Jämsä
toimisto@jamsanopisto.fi
020 7644 500

Katso kaikki yhteystiedot ›