Asuminen opistossa

Asuntola

Asuntola on opiskelijoita varten ja sen tärkein tehtävä on kodin korvaaminen opiskelun aikana sekä hyvien opiskelumahdollisuuksien tarjoaminen.

Asuntolasi on paikka, jossa asut kun opiston periodi on käynnissä. Siellä voit rentoutua, nukkua, syödä ja olla kuin kotonasi. Kaikkien asukkaiden vastuulla on huolehtia, että asuntolassa on hyvä yhteishenki ja jokaisella on nukkumarauha. On tärkeää noudattaa omalta osaltaan asuntolassaan ja huoneessaan opiston järjestyssääntöjä.  Asuntolanvalvojan kanssa voit edistää asuntolasi yhteishenkeä ja kodikkuutta. Häneen voit olla yhteydessä kaikissa asuntolan ja sen ilmapiiriin liittyvissä asioissa.

Omassa asuntolassa tulee olla pedagogisen rehtorin määräämänä aikana ja omassa huoneessa klo 23, jolloin alkaa hiljaisuus (kameravalvonta on päällä klo 22.30 alkaen). Hiljaisuus on klo 23.00–07.00, jolloin olet omassa huoneessasi muita häiritsemättä ja mobiililaite äänettömällä etkä silloin liiku tai oleile opiston yleisissä tiloissa, muissa asuntoloissa tai pihalla.

Toiset ihmiset

Jaat asuntolan ja huoneen muiden opiskelijoiden kanssa. Toimi yhdessä huone- ja asuntolatoverien kanssa niin, että asuntolassa on rauhallista ja että jokaisella on hyvä olla. Pidä paikat kunnossa ja siistinä ja tavarasi järjestyksessä. Nämä kaikki edistävät yhteistä viihtyisyyttä.

Jokainen opiskelija on kuitenkin erilainen siinä suhteessa, kuinka nopeasti ja luontevasti sopeutuu asuntolaelämään; se voi vaatia omien ennakkoluulojen ylittämistä, rohkeutta ja sopeutumista uusiin tilanteisiin. Asuntolaelämässä harjoitellaan usein oman ja toisten näkemysten yhteensovittamista.

Hyvät tavat

Elät asuntolaelämää 7-12 muun opiskelijan kanssa. Olette yhdessä vastuussa siitä, että luotte ympärillenne kodikkaan ilmapiirin, jossa jokainen asukas voi tuntea, että häntä arvostetaan ja kuunnellaan. Hyvän yhteishengen luomisessa tarvitaan keskustelu- ja yhteistyötaitoja sekä empaattisuutta. Asuntolaelämä vaatii jokaiselta yhteistyökykyä ja ystävällisyyttä, taitoa kommunikoida rakentavasti sekä välttää hankaluuksia. Vaalitaan yhdessä hyviä käytöstapoja. Puhutaan toisille kunnioittaen ja niin, että se edistää hyvää ilmapiiriä.

Hyviin tapoihin kuuluu myös se, että opiston yleisissä tiloissa ja piha-alueella olemme päivävaatteissa. Saunaan mennään ja saunasta tullaan päivävaatteissa (ei kylpytakissa).

Oma tila

Jokainen kaipaa joskus omaa rauhaa ja siihen tulee myös olla mahdollisuus. Annathan ystävällesi ja kämppäkaverillesi siihen tilaisuuden, jos huomaat toisen kaipaavan omaa aikaa. Pienen hiljaiselon jälkeen opistoyhteisön elo maistuu taas mukavalle.

Opiston omaisuus

Asuntolan rakenteet, kalusteet ja taloustavarat ovat opiston omaisuutta. Huolehdi muiden kanssa, että asuntola säilyy ehjänä ja siistinä. Asuntolan vahingoittumisesta tai opiston omaisuuden vahingoittumisesta tai katoamisesta tulee viipymättä ilmoittaa ensisijaisesti omalle ryhmänohjaajalle tai kiinteistönhoitajalle. Kurssiviikonlopun aikana rikkoutuneista tavaroista ja rakenteista on myös ilmoitettava välittömästi kurssi- ja toimistosihteerille sekä ryhmänohjaajalle, muuten ne jäävät asuntolan asukkaiden korvattaviksi.

Opiston omaisuuden vahingoittuminen ja korvausvelvollisuus

Jos vahingoitat opiston omaisuutta, olet velvollinen korvaamaan aiheuttamasi vahinko. Opiskelijan velvollisuudesta korvata aiheuttamansa vahinko säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974). Vahingoista ilmoitetaan alle 18-vuotiaan opiskelijan huoltajille.

Asuntolapaikkasopimus tai vuokrasopimus

Jokainen opistolla asuva perusoppijakson opiskelija allekirjoittaa asuntolapaikkasopimuksen (oppivelvolliset) tai vuokrasopimuksen (ei-oppivelvolliset). Sopimuksessa opiskelija sitoutuu korvaamaan kaikki sekä oman huoneen että asuntolan yhteisissä tiloissa tapahtuneet opiston omaisuuden vahingoittumiset tai katoamiset, tarvittaessa myös yhteisvastuullisesti, ellei tekijää tai tekijöitä saada selvlle.

Asuntolan kalusteet ja sisustus

Jos sinusta tuntuu, että asuntolasi kaipaisi lisää huonekaluja, ota yhteyttä asuntolanvalvojaan tai kiinteistönhoitajaan. Huonekaluja voidaan hankkia mahdollisuuksien mukaan lisää, mutta niitä ei saa siirtää paikasta toiseen! Asuntolan kalusteet kuuluvat sisälle, eikä niitä saa viedä asuntolan ulkopuolelle.

Keittiön varustus on asuntolakohtainen, eikä toisesta asuntolasta saa hakea tavaroita rikkimenneiden tai kadonneiden tilalle.

Asuntoloissa on valmiiksi matot ja verhot, joita ei saa vaihtaa. Henkilökunnalla on asuntolassa oikeus väliaikaisesti poistaa näkyviltä opiston arvomaailmaan sopimaton materiaali, esimerkiksi kuvat ja julisteet. Asuntolan seiniin, kattoon tai lattiaan ei saa kiinnittää mitään jälkiä jättävää materiaalia.

Asuntolatunti

Kerran viikossa asuntolassa pidetään asuntolatunti. Silloin suoritetaan viikko- tai kurssisiivous. Tunnin aikana voit myös keskustella asuntolanvalvojan kanssa asuntolaelämän sujumisesta. Asuntolassa tehdään siivousvuorolista, jossa on asuntolan yleisten tilojen siivousvuorojen kierto. Hoida oma siivoustehtävä riittävän usein ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Avain

Pidä huoli avaimestasi. Jos joudut pyytämään henkilökuntaa avaamaan oman huoneesi oven, siitä peritään 5 euroa opintomatkakassaan. Avainta ei kannata hukata, sillä siitä seuraa koko asuntolan lukkojen vaihto. Esimerkiksi 5 huoneen asuntolan lukkojen vaihto voi maksaa sinulle jopa 700 euroa.

Vierailut

Asuntola on siellä asuvien koti ja opiskelupaikka. Opiskelijat voivat vierailla kutsuttuina toistensa asuntoloissa vapaa-aikana niinä aikoina, jotka pedagoginen rehtori on määrännyt keskusteltuaan opiskelijoiden kanssa lukuvuoden alussa. Vierailut ovat kiellettyjä silloin, kun yksikin asuntolan asukkaista ei halua ottaa vieraita vastaan. Kunnioita vierailuasioissa toisten oikeutta yksityisyyteen.

Asuntola on myös muiden käytössä

Kun periodi loppuu, viikonloppukurssit alkavat. Lomiesi aikana mm. kurssilaiset tai muut vieraat käyttävät asuntolaasi ja huonettasi kurssimajoitustilana. Ennen lomalle lähtöä on hyvä laittaa pois kaikki henkilökohtaiset tavarat. Älä säilytä arvotavaraa omassa huoneessasi lomien aikana.

Itsestä huolehtiminen

Monet opistolaiset asuvat ensimmäistä kertaa poissa lapsuusperheen luota, poissa kotona. Asuntolaelämässä sinä saat harjoitella huolehtimista: heräät ajoissa, menet ajoissa syömään ja tunnille, pidät oman huoneen ja yleiset tilat siistinä, ylläpidät hyvää ilmapiiriä jne. Asuntolanvalvoja ja muu henkilökunta ovat sinun tukenasi näissä asioissa. Tässä mielessä asuntola tarjoaa mahdollisuuden harjoitella kasvua aikuisuuteen.

Oma huone ja sänky

Huolehdi huoneesi siisteydestä ja kunnosta päivittäin. Petaa vuoteesi ennen oppitunneille lähtöä.  Ota oma peitto ja tyyny mukaan opistoon, sillä asuntoloissa olevat peitot ja tyynyt on tarkoitettu kurssikäyttöön. Tarvitset myös vaihtolakanat. Jos nukut sängyssäsi ilman aluslakanaa, joudut korvaamaan käytössäsi olleen petauspatjan. Kunnolliseen petaukseen kuuluu aluslakana, tyynyliina ja pussilakana. Patja ja sänky kuuluvat omaan huoneeseesi. Niitä ei saa viedä huoneen ulkopuolelle.

Omat tavarat, pyörät ja muut ajoneuvot

Asuntolassa täytyy säilyttää omia tavaroita omassa huoneessa niin, että siellä voi liikkua esteettä. Sukset ja lumilaudat yms. voidaan säilyttää opiston varastoissa. Kysy ryhmänohjaajalta neuvoja, jos tavarat eivät mahdu omaan huoneeseen.

Omien kalusteiden sekä sähkölaitteiden tuominen asuntolaan on sallittu vain asuntolanvalvojan luvalla. Mikäli oman sähkölaitteen käytöstä aiheutuu häiriötä tai meluhaittaa, voidaan laitteen käyttö asuntolassa kieltää.

Ota oma käsipyyhe mukaan. Huom. wc-paperia ei tule käyttää käsipyyhkeenä.

Opistoon ei saa tuoda lemmikkieläimiä. Pyörät ja muut ajoneuvot täytyy säilyttää niille varatuilla paikoilla.

Siisteys ja siivous

Huolehdi huoneesi siisteydestä säännöllisesti. Viikkosiivous ei ole ainoa siivouspäivä, vaan asuntolan tulee olla viihtyisä ja siisti päivittäin viihtymis- ja hygieniasyistä. Huoneen ja asuntolan yhteisten tilojen siivoustilanne tarkastetaan viikoittain. Opisto voi laskuttaa opiskelijalta siivouspalvelumaksun (50 €/kerta), mikäli siivoustilanteen tarkastuksen yhteydessä todetaan, että opiskelijan vastuulla olevat tilat eivät ole opiston henkilökunnan edellyttämässä hyvässä kunnossa ja siistinä.

Pyykki ja vaatehuolto

Pesutupa sijaitsee opiston pohjakerroksessa. Pesutupa on avoinna ma-la klo 8-21. Pesukoneet ovat tilavia, joten kannattaa pestä pyykkiä kimpassa. Ota mukaan oma pyykkikassi/pyykkikori ja pyykinpesuaineet (mm. Ikean kassi on hyvä pyykkikassiksi). Pesutuvan vieressä on kuivaushuone, joka on vapaassa käytössä. Halutessasi voit kuivata pyykkiä myös asuntolassa, ota oma pyykkiteline mukaan. Sunnuntai ei ole pyykkipäivä.  Muista hakea oma pyykki pois ajoissa. Toiset pyykkituvan ja kuivaushuoneen käyttäjät tarvitsevat myös tilaa omalle pyykilleen.

Omat lääkkeet

Jokainen opiskelija huolehtii omista henkilökohtaisista särky- ja muista lääkkeistään. Ota mukaan opistolle myös oma kuumemittari.

 Suhteiden hoitaminen

Yhteisasuminen on oppimista huomioimaan toisten tarpeet. Kaikilla ihmisillä on määrättyjä perustarpeita kuten syöminen, nukkuminen ja hyvät ihmissuhteet. Näiden perustarpeiden laiminlyönti voi aiheuttaa vakavia häiriöitä ihmisen hyvinvointiin ja elämän laatuun. Jokaisella on lisäksi omia tottumuksia, harrastuksia ja mieltymyksiä, jotka eri henkilöillä voivat olla keskenään ristiriitaisia. Jotta omat mieltymykset eivät tuottaisi toisille tarpeetonta haittaa, tarvitaan siis sovittelunhalua ja joustavuutta. Tässä mielessä asuntola tarjoaa mahdollisuuden harjoitella toisten huomioon ottamista. On tärkeä hoitaa suhteita muihin asukkaisiin niin, että rauha ja sopu ja hyvä mieli säilyvät jokaisella.

Musiikki ja media

Opistossa kuunneltavan musiikin ja median (tietokone, internet, pelit, lehdet, kirjat, videot, sovellukset mobiililaitteissa) käytön tulee olla opiston arvomaailman mukaista. Mobiililaitteen käytöstä (mm. musiikin kuuntelusta kuulokkeiden kautta) oppituntien aikana sovitaan erikseen.

Toisten yksityisyys

Jokaiselle voi tulla tilanteita, joissa kokee tarvetta vetäytyä omiin oloihinsa ja siihen tulee myös olla mahdollisuus. Muista kunnioittaa toisten yksityisyyttä ja oikeutta olla välillä yksin. Kunnioitamme myös toistemme koskemattomuutta.

Jämsän Kristillinen Kansanopisto
Ruotsulantie 42, 42100 Jämsä
toimisto@jamsanopisto.fi
020 7644 500

Katso kaikki yhteystiedot ›