Opistolainen, tervetuloa lukuvuodeksi 2022-2023 opistoon!

Lukuvuoden mittainen erilainen vuosi

Toivotamme Sinut lämpimästi tervetulleeksi opistoon. Olet aloittamassa lähes yhdeksän kuukauden mittaista seikkailua, joka on täynnä löytämisen iloa, kasvua ja oppimista. Tavoitteenamme on edistää kehittymistäsi ja hyvinvointiasi monin eri tavoin. Toivomme, että opistovuoden aikana opit tuntemaan itseäsi, opit ymmärtämään ja arvostamaan erilaisuutta sekä saat vahvistusta uskonelämääsi.

Opiston tehtävä

Kansanopiston opetuksen perustana on vapaan sivistystyön periaate, jossa korostuvat omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus. Opiston tavoitteena on edistää opiskelijan monipuolista kehittymistä hyvinvointia ja elämänhallintaitoja.

Opisto tarjoaa opiskelijoilleen oivallisen, toisenlaisen opiskelu- ja asuinympäristön elämän nivelvaiheissa. Kun eräs vaihe päättyy ja toinen on edessä koulutuspolulla, opistovuosi on luonteva paikka pysähtyä pohtimaan mistä olet tullut ja minne haluat olla menossa. Turvallisessa ympäristössä vahvistut ihmisenä, itsenäistyt ja löydät voimavaroja kohdata tulevaa.

Kansanopiston oppivelvollisuuskoulutus

Kansanopiston oppivelvollisuuskoulutus on tarkoitettu peruskoulunsa päättäneille nuorille, ja erityisesti heille, jotka eivät löydä opiskelupaikkaa peruskoulun jälkeen tai jotka ovat keskeyttäneet opintonsa toisella asteella. Kansanopisto-opinnot tarjoavat nuorelle mahdollisuuden kasvaa kohti omaa täyttä potentiaaliaan ja luovat pohjaa oppimiselle koko elämän jatkuvana prosessina. Peruskoulunsa päättäneiden nuorten opiskeluvalmiuksia tuetaan kansanopistossa siten, että oppivelvollisuusikäinen nuori löytää oman opiskelutyylinsä ja selkeyttää jatko-opiskelumahdollisuutensa. Kansanopiston opinnoissa voidaan tukea yksilöllisen identiteetin ja minäkuvan kehittymistä. Kansanopisto-opiskelu tarjoaa myös mahdollisuuden opitun ja koetun kriittiseen reflektointiin. Koulutus auttaa nuoria, joiden perustaidot, elämänhallintataidot tai motivaatio eivät ole riittäviä ja nuoria, jotka tarvitsevat lisäohjausta löytääkseen oman alansa.

Koulutuksen kohderyhmiä ovat erityisesti seuraavat:

  • nuoret, jotka haluavat parantaa perustaitoja ja opiskeluvalmiuksia
  • nuoret, jotka haluavat selkiyttää tulevaisuuden suunnitelmiaan
  • nuoret, jotka ovat keskeyttäneet ammatillisen koulutuksen tai lukion ja etsivät uutta suuntaa
  • nuoret, jotka tarvitsevat tukea elämänhallintavalmiuksien ja arjen taitojen vahvistamisessa
  • nuoret, jotka tarvitsevat hyvinvointinsa tukemista menestyäkseen toisen asteen opinnoissa
  • nuoret, jotka tarvitsevat oppimisympäristön, jollaista muilla koulutusmuodoilla ei ole tarjolla
  • nuoret, jotka hyötyvät yhteisöllisyydestä ja henkilökohtaisesta tuesta

Sisäoppilaitos = sopeutuminen

Opisto on sisäoppilaitos, joka tarkoittaa sitä, että opiskelijat asuvat koululla ja ovat paljon tekemisissä toistensa kanssa myös vapaa-aikana. Tämän vuoksi opistolaiset yleensä muodostavat nopeasti tiiviin yhteisön. Jokainen on kuitenkin erilainen siinä suhteessa, kuinka nopeasti ja luontevasti sopeutuu yhteisöllisyyteen ja asuntolaelämään; se voi vaatia omien ennakkoluulojen ylittämistä, rohkeutta ja sopeutumista uusiin tilanteisiin. Sisäoppilaitokseen sopeutuminen vie oman aikansa, ja vuoden aikana eteen saattaa tulla monenlaisia vaiheita. Rohkaisemme sinua ennakkoluulottomasti tutustumaan toisiin opistolaisiin, tulet saamaan heistä elinikäisiä ystäviä opistovuoden jälkeen.

Asuntola on kotisi sisäoppilaitoksessa, ja asuntolassa vietät yli kolmasosan opistovuodestasi. Asukkaiden vastuulla on huolehtia, että asuntolassa on hyvä yhteishenki ja jokaisella on nukkumarauha. On tärkeää noudattaa omalta osaltaan asuntolassaan ja huoneessaan opiston järjestyssääntöjä. Jokaiselle voi tulla tilanteita, joissa kokee tarvetta vetäytyä omiin oloihinsa ja siihen tulee myös olla mahdollisuus. Asuntolanvalvojasi kanssa voit edistää asuntolasi yhteishenkeä ja kodikkuutta. Häneen voit olla yhteydessä kaikissa asuntolan ja sen ilmapiiriin liittyvissä asioissa.

Arvot ohjaavat opistoelämää ja opistolaisen elämää

Jämsän Kristillisen Kansanopiston koulutus perustuu vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen kristillisiin arvoihin. Alla olevat arvot ohjaavat elämäämme opistossa. Uskomme, että kun me kaikki pyrimme elämään arvojemme mukaan, meillä kaikilla on hyvä opistovuosi. Siispä erilaisissa toiminnoissa, päätöksenteossa, valinnoissa ja yhdessäolossa haluamme pitää tärkeimpinä ohjaajina seuraavia elämän arvoja:

Kristilliset arvot

usko Jumalaan – ihmisarvo – kristillinen elämä – rehellisyys – lain kunnioitus – koti ja perhe – ihmissuhteet – lähimmäisenrakkaus ja toisen kunnioittaminen

Vastuullisuus

kotiseutu – isänmaallisuus – kansainvälisyys – raittius ja terveet elämäntavat – omatoimisuus – avoimuus – työn arvostaminen – aktiivinen kansalaisuus – ihmisen erilaisuuden kunnioittaminen – elinympäristön hoitaminen ja kestävä kehitys

Yhteisöllisyys

opiskelussa ja oppimisessa – sisäoppilaitoksen muussa toiminnassa – tiedonkulussa

Elinikäinen oppiminen

innovatiivisuus – sisäinen yrittäjyys – kokonaisvaltaisuus

Hengellinen elämä opistossa

Kristillisessä oppilaitoksessa näkyvät kristilliset arvot. Opistopäivän aikana kokoonnumme yhteiseen hartauteen. Iltaisin on opistolaisten järjestämä iltahetki. Opistovuoteen sisältyy ja opintoihin kuuluu myös seuroja, jumalanpalveluksia, messuja, keskustelutilaisuuksia, laulamista ja muita tapahtumia, jotka auttavat tukemaan henkilökohtaista uskonelämää. On myös uskonnon oppitunteja, joissa voit oppia lisää Raamatusta ja uskostamme. Niissä yhdessä pohditaan, mihin uskomme ja miksi. On etuoikeus saada näin vahvistua uskossa.

Jämsän Kristillinen Kansanopisto
Ruotsulantie 42, 42100 Jämsä
toimisto@jamsanopisto.fi
020 7644 500

Katso kaikki yhteystiedot ›