Vapaan sivistystyön koulutus muille kuin oppivelvollisille

 Vapaan sivistystyön koulutus muille kuin oppivelvollisille Jämsän Kr. Kansanopistossa lukuvuonna 2021-2022

Opistossa on tarjolla opiskelijamaksullinen 34 viikon mittainen Kansainvälisyyslinja, joka on tarkoitettu:

  • suomalaisille nuorille, jotka haluavat parantaa englannin kielen suullista ja kirjallista taitoaan ja lisätä globaalia kulttuuritietouttaan
  • ulkomaalaisille nuorille, jotka haluavat oppia suomen kieltä ja suomalaista kulttuuria
  • nuorille, jotka soveltuvat opiskelemaan kristillisen arvopohjan omaavassa sisäoppilaitoksessa
  • nuorille, jotka pystyvät osallistumaan osin englanninkieliseen opetukseen.

Opiskeluvuoden perusmaksu on 4.000 euroa sisältäen opetuksen sekä opiskelupäivien aikaiset ruokailut ja majoittumisen. Huom! Oppimateriaalit eivät sisälly hintaan. Majoittumisesta opiskelupäivien ulkupuolisena aikana peritään erillinen maksu.

Kansainvälisyyslinjan opetussuunnitelman voit lukea tästä: Kansainvälisyyslinjan opetussuunnitelma 2021-2022

Hakuaika opiston Kansainvälisyyslinjalle on 23.2.–31.7.2021. Opistoon haetaan Opintopolku.fi-palvelun kautta linjan omana erillishakuna,

Kansainvälisyyslinjalla on 24 opiskelijapaikkaa. Linjalle valitaan ensin ulkomaalaiset nuoret. Jäljelle jäävät opiskelijapaikat on tarkoitettu suomalaisille hakijoille.

Kansainvälisyyslinjan ulkomaalaisten opiskelijoiden valintakriteereistä ja hakemisesta voi kysyä lisätietoa opiston toimistosta, toimisto@jamsanopisto.fi.

Kansainvälisyyslinjalle valitaan suomalaisia hakijoita, jotka täyttävät seuraavat kriteerit:

  • hakija soveltuu elämään kristillisen arvopohjan omaavassa sisäoppilaitoksessa
  • hakijalla on selkeä halu parantaa englannin kielen suullista ja kirjallista taitoaan ja lisätä globaalia kulttuuritietouttaan
  • hakija pystyy osallistumaan osin englanninkieliseen opetukseen (englannin arvosana peruskoulun päättötodistuksessa alle 18-vuotiailla vähintään 8)

Mikäli em. kriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin suomalaisille opiskelijoille tarkoitettuja opiskelijapaikkoja, hakijat valitaan seuraavan pisteytyksen mukaan pistejärjestyksessä (tasapisteissä ratkaisee arpa):

– hakijalla on lukion päästötodistus/hakija on ylioppilas:                                                              9 p.

– hakija suorittanut 2-3 vuotta toisen asteen opintoja:                                                                    6 p.

– hakija suorittanut 1-1,99 vuotta toisen asteen opintoja:                                                               3 p.

– englannin kielen arvosana joko peruskoulun tai lukion päättötodistuksessa (huomioon otetaan parempi; arvosanasta 10 saa 10 p., arvosanasta 9 saa 9 pistettä jne.)                                                                                                       5-10 p.

– muista kieliopinnoista saa kustakin kielestä 1 piste per opiskeluvuosi (esim. hakija on lukenut saksan kieltä 5 vuotta = 5 pistettä)