Valinnaiset opinnot lukuvuonna 2021-2022

Jämsän Kristillisen Kansanopiston vapaasti valittavat opintokokonaisuudet lukuvuonna 2021-2022

Viestinnällisiin taitoihin liittyvät valinnaisaineet

1. Ammatillinen viestintä 1 op

2. Kirjallisuutta tutuksi 1 op

3. Ilmaisutaito 1 op

4. Mediakurssi 2 op

5. Puheviestintä 2 op

6. Lukupiiri 1 op

7. Kirjallisuutta tutuksi 2 op

Liikunnallisiin taitoihin liittyvät valinnaisaineet

8. Liikunta 1/2, tytöt 2 op

9. Liikunta 1/2, pojat 2 op

10. Jääkiekko 2 op

Psykologisiin taitoihin liittyvät valinnaisaineet

11. Psyykkinen toiminta ja oppiminen (PS1) 2 op

Uskontolukutaitoon liittyvät valinnaisaineet

12. Uskonto ilmiönä – kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin jäljillä (UE1) 2 op

Teknologisiin taitoihin liittyvät valinnaisaineet

13. Ohjelmointi 2 op

14. Striimaus 2 op

Ryhmän ohjaamisen taitoihin liittyvät valinnaisaineet

15. Isoskoulutus 2 op

Ravitsemus- ja kuluttajataitoihin liittyvät valinnaisaineet

16. Syötävää arjesta juhlaan 1 op

17. Ruokamatka 1 op

18. Leivonta 1 op

Teknisiin käden taitoihin liittyvät valinnaisaineet

19. Autohuolto 4 op

20. Tekniset työt 4 op

Matemaattisiin taitoihin liittyvät valinnaisaineet

21. Matematiikan yhteinen opintokokonaisuus – Lukion matematiikan kurssi 1 2 op

Musiikillisiin taitoihin liittyvät valinnaisaineet

22. Isokuoro 2 op

23. Seurakurssi 2 op

24. Naiskuoro 1 op

25. Mieskuoro 1 op

26. Kamarikuoro 3 op

27. Musiikkitaito 1 1 op

28. Musiikkitaito 2 1 op

29. Musiikkitaito 3 2 op

30. Orkesteri 3 op

31. Pianonsoitto 1 op

32. Urkujen soitto 1 op

33. Intro – kaikki soimaan Lukion musiikki 1 2 op

Yrittäjyystaitoihin liittyvät valinnaisaineet

34. Yrittäjyysvalmennus 2 op

35. Kesätyövalmennus 1 op

36. Yrittäjyys tutuksi 1 op

Aktiiviseen kansalaisuuteen liittyvät valinnaisaineet

37. Tapahtumien ja retkien järjestäminen 2 op

38. Vaikuttaminen yhteiskunnassa 2 op

Englannin kielen taitoon liittyvät valinnaisaineet

39. Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen ENA1 2 op

40. Englanti globaalina kielenä ENA2 2 op

41. Easy English 1 op

42. English Discussion 1 op

43. Book Club 1 op

Ruotsin kielen taitoon liittyvät valinnaisaineet

44. Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen RUB11 4 op

45. Ruotsin kieli arjessani RUB12 2 op