Opiskelu opistossa

Opistovuosi on 34 viikon mittainen. Opiskelu opistossa on maksutonta oppivelvollisille, muille opiskelijoille opistovuosi maksaa 4000 €.

Opiskelijoiden vakuutus

Opisto on vakuuttanut opiskelijat tapaturman varalta. Vakuutus on voimassa opiston opetussuunnitelman mukaisessa toiminnassa sekä opiskelijoiden vapaa-aikana oppilaitoksen tiloissa ja alueella sekä näihin välittömästi liittyvillä kotimatkoilla. Vakuutetun tulee olla Suomen kansalainen. Ulkomaalaisilla opiskelijoilla tulee olla oma vakuutus myös tapaturman varalta.

Tapaturman sattuessa ole välittömästi yhteydessä opiston henkilökuntaan (RO, iltanuoriso-ohjaaja) ja tarvittaessa tulee mennä lääkäriin, joka on Jämsän sairaalan päivystys/ensiapu. Kaikista lääkärikäyntiä vaativissa, kouluajalla tapahtuneista (kts. yllä) tapaturmista tulee tehdä vakuutusilmoitus opiston toimistossa.

Loma-ajat. Loma-aikoina opistolla on kurssitoimintaa. Kurssilaiset majoittuvat opiskelijoiden käyttämiin huoneisiin. Opiskelija ei voi yöpyä opistolla perusoppijakson ulkopuolella.

Periodi

Opistossa noudatetaan kahden viikon lukujärjestystä. Toisin sanoen opistovuosi on käynnissä 10 päivää kerrallaan, I-viikon tiistaista II-viikon torstaihin. Oppiaineiden opetus on lukujärjestyksen mukaisesti  I-viikolla ti-pe ja II-viikolla ma-to. Sisäviikonloppuisin on erilaisia opetustunteja (mm. sunnuntaisin jumalanpalvelus ja seurat). Opiskelijan kuuluu osallistua kaikkeen  ohjelman mukaiseen toimintaan myös viikonloppuna.

Tulotiistai: Ensimmäinen viikko (ykkösviikko) alkaa tiistaina klo 11.00 ruokailulla. Ruokailun jälkeen kokoonnumme saliin yhteiseen alkuinfoon klo 12.30. Siitä siirrymme oppitunneille.

Pääsääntöisesti keskiviikkoiltana klo 18.30 on Jämsän ry:n kanssa yhteiset seurat. Opistolaiset toimivat seurasäestäjinä, esilaulajina sekä seuraisäntinä ja kolehdinkantajina. Seurat ovat osa opiston kristillistä kasvatusta. Keskiviikon seurakahvitus on opistolaisille maksullinen.

Kerran viikossa on asuntolatunti, jonka yhteydessä kaikki opiskelijat siivoavat asuntolansa. Tällöin viikolle merkityt keittiön, vessan, pesuhuoneen ym. siivoojat suorittavat työnsä. Lisäksi kaikki siivoavat oman huoneensa. Ykkösperjantaisin on talontunti. Siellä kuullaan opiskelijaryhmien terveisiä, käsitellään sisäoppilaitoksen sisäisiä asioita, tiedotetaan tulevasta toiminnasta ja ylläpidetään yhteishenkeä.

Sitten koittaa sisäviikonloppu. Sisäviikonloppuina on kaikille yhteistä  liittyvää ohjelmaa. Ohjelma on pakollinen osa opiston opetusta. Poissaolot merkitään Wilmaan. Sunnuntai alkaa yleensä brunssilla klo 11.00, jonka jälkeen on opistolaisten järjestämä sanajumalanpalvelus salissa klo 12.00. Klo 16 on yhteiset seurat Jämsän Ry:n kanssa. Seurat kuuluvat osaksi kristillisen opistomme ohjelmaa.

Kakkostiistai. Koko talon keskustelutunnilla kokoonnumme kaikki saliin keskustelemaan päivän polttavista aiheista sekä uskon asioista.

Keskiviikko-iltana klo 18.30 on pääsääntöisesti Jämsän ry:n kanssa yhteiset seurat. Ks. edellinen keskiviikko -kohta.

Kakkostorstaina on asuntolatunti ja asuntoloiden siivoaminen kurssikuntoon. Viikonloppuvapaalle lähdetään toisen viikon (kakkosviikon) torstaina noin klo 15.

Ulkoviikonloput. Opiskelija ei voi yöpyä opistolla perusoppijakson ulkopuolella. Opistolle ei voi tulla ykkösviikon maanantai-iltana, koska opisto varaa mahdollisuuden käyttää majoitustiloja kurssi- ja maksupalvelutoimintaan maanantain ja tiistain välisenä yönä.

Silloin kun ulkomaalaisilla opiskelijoilla on lupa olla opistolla ulkoviikonloppuna, heillä  ei ole lupa kutsua vieraita ulkoviikonlopun ajaksi, ellei siitä sovita erikseen rehtorin tai pedagogisen rehtorin kanssa.

Päiväjärjestys

8.00-9.00                                  aamupala

9.00.-10.00                               1. oppitunti

10.00-11.00                               2. oppitunti

11.00-11.45                               lounas

11.45-12.00                               päivähartaus

12.00-13.00                              3. oppitunti

13.00-14.00                             4. oppitunti

14.00-14.20                             välipala

14.20-15.20                              5. oppitunti

15.20-16.05                              6. oppitunti

17.00-17.45                             päivällinen

20.45                                        iltahetki salissa

Opiskelu

Oppitunnit

Oppitunneille ja yhteisiin tilaisuuksiin on osallistuttava. Oppitunneilla on annettava kaikille työrauha. Oppitunnit pidetään lukujärjestyksen mukaisesti. Opiston oppitunnit ovat 60 minuutin pituisia.

Opetussuunnitelmat (OPSit) 2022-23

Linjojen opetussuunnitelmat löytyvät näiden linkkien alta:

Kielten ja kulttuurien opistovuosi

Kotitalouden Opistovuosi 

Luonnontieteen Opistovuosi

Musiikin Opistovuosi

Teknisen työn Opistovuosi

Viestinnän Opistovuosi

Yrittäjyystaitojen Opistovuosi

Kansainvälisyyslinja

Kurssivastaavuudet

Peruskouluarvosanojen korottaminen. Opistolla on perusopetusoikeus, jonka pohjalta opistossa suoritetut peruskouluarvosanojen korotukset vastaavat peruskoulun antamia arvosanoja.

Lukiokurssit. Opisto tekee yhteistyötä Jämsän lukion kanssa, joka kirjaa hyväksytysti suoritetut lukiokurssit KOSKI-järjestelmään. Suoritetuista lukion kursseista ja muista opistossa suoritetuista kursseista voi neuvotella tulevan oppilaitoksen rehtorin tai opinto-ohjaajan kanssa, joka päättää niiden hyväksymisestä.

Ammatilliset oppilaitokset. Myös muissa oppilaitoksissa, kuten ammatillisissa oppilaitoksissa, on mahdollista saada korvaavuuksia osaamisen tunnistamisen kautta.

Musiikin kurssit. Yhteistyössä Jämsänjokilaakson musiikkiopiston kanssa suoritettavien musiikin perusteiden (musiikin teoria ja säveltapailu) korvaavuuksista voi neuvotella asuinpaikkakunnan musiikkiopiston rehtorin kanssa. Myös muista musiikin kursseista voi tuntimäärästä riippuen saada hyväksytyksi vastaavia kursseja.

Muut kurssit. Jos sinulla on tulevassa oppilaitoksessasi esimerkiksi kansainvälisyysaiheisia kursseja ja olet opiskellut opistossa kansainvälisiä aineita, voit neuvotella korvaavuudesta kurssin opettajan kanssa.

Voit opistovuoden jälkeen rohkeasti neuvotella korvaavuuksista seuraavan oppilaitoksesi kanssa.

Arviointi

Opetussuunnitelmassa lukee kunkin opintokokonaisuuden kohdalla, mitkä ovat kyseisen opintokokonaisuuden osaamisen arvioinnin kohteet.

Stipendit. Lukuvuoden lopussa jaetaan stipendejä opinnoissaan hyvin menestyneille opiskelijoille. Lisäksi myönnetään stipendit mm. kunkin ryhmän hyvän hengen luojalle ja harrastuneisuutta eri asioissa osoittaville opiskelijoille.

Sosiaalinen arviointi voi sisältää tietoa opiskelijan sopeutumisesta sisäoppilaitokseen, erityistehtävien suorittamisesta tai panoksesta yhteisön positiivisen ilmapiirin luomisessa.

Ryhmänohjaaja

Ryhmänohjaaja seuraa opiskelijoiden koulunkäynnin sujumista sekä opintojen edistymistä ja ohjaa tarvittaessa opiskelijan eteenpäin muille toimijoille sekä ottaa tarvittaessa yhteyttä huoltajiin. Ryhmänohjaustunti on oivallinen paikka ja hetki ryhmäytyä, tutustua toisiin ryhmän jäseniin sekä miettiä yhdessä opistovuoden sujumista opintojen, sosiaalisen elämän sekä asuntoelämän kannalta.

Asuntolanvalvoja

Asuntolanvalvoja valvoo asuntolaelämän sujumista ja viikoittaista siivousta.

Wilma: yhteinen yhteydenpitoväline

Opistossa on käytössä Wilma, joka on yhteinen yhteydenpitovälineemme. Opiskelijana voit mm. viestiä opettajien ja henkilökunnan kanssa ja tarkastella poissaolojasi. Huoltajilla on myös Wilma käytössä ja voivat tehdä siinä em. asiat, ja sen lisäksi he voivat selvittää opettajien merkitsemät poissaolot ja ilmoittaa tulevista heille. Wilmassa voi toteuttaa myös erilaisia kyselyjä.

Saat opistovuoden alussa Wilma-tunnuksesi. Opiskelijana on tärkeä seurata Wilmaa säännöllisesti.

Poissaolot

Opiskelijan velvollisuus on osallistua oppitunneille. Luvattomiin poissaoloihin puututaan välittömästi ja ne kirjataan Wilmaan!

Myöhästyminen. Opiskelija on myöhästynyt, kun hän tulee tunnille tunnin alkamisen jälkeen. Yli 15 minuutin myöhästyminen kirjataan poissaolona.

Luvallisen poissaolon anominen etukäteen (oppivelvolliset)

 1. Poissaolo on mahdollista vain pakottavasta perustellusta syystä.
 2. Huoltajien tulee huolehtia henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisten opintojen toteutumisesta poissaolon aikana. Opettajat eivät ole velvollisia antamaan etäopetusta luvallisen poissaolon aikana.
 3. Huoltajat anovat poissaoloa Wilmasta löytyvällä lomakkeella (välilehti Tulosteet). Lomakkeen voi myös tulostaa tästä:  Poissaololomake_oppivelvolliset
 4. Ryhmäohjaaja voi myöntää luvallista poissaoloa korkeintaan viiden opiskelupäivän ajaksi. Myös sisäviikonlopun lauantai ja sunnuntai ovat opiskelupäiviä.
 5. Pedagoginen rehtori voi myöntää viisi opiskelupäivää pidemmän poissalon.
 6. Jos kyseessä on vähintään kuukauden mittainen oleskelu ulkomailla, kyseessä on oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttäminen, joka kirjataan Opetushallituksen oppivelvollisuuden seurantajärjestelmään viranomaisten tiedoksi.

Kun olet sairaana

Sairastuttuasi käy itse aamulla ennen klo 9.00 ilmoittamassa päivystävälle opettajalle sairaudestasi. Yhdessä täytetään sairausilmoitus, jonka päivystävä opettaja allekirjoittaa. Varaudu lähtemään kotiin sairastamaan (esim. korona, angiina, vatsatauti, influenssa, pitkittynyt flunssa).  Opiskelija voi myös hakea sairaustodistuksen terveyskeskuksesta. Ilman sairausilmoitusta tai -todistusta poissaolosi on luvaton. Kun sairastat, pysyt omassa asuntolassasi koko päivän. Potilaan/toipilaan asuntolaan ei voi tulla vieraita. Kämppäkaverit (tarvittaessa päivystäjän kautta) huolehtivat ruoat potilaalle asuntolaan keittiön opastuksen mukaisella tavalla.
Kaikki sairauspoissaolot kirjataan Wilmaan, josta ne ovat sekä oppilaan että huoltajien nähtävillä. Jos sairastelu on jatkuvaa, ohjaamme ottamaan yhteyttä lääkäriin.

Opistoneuvosto on opiskelijakunnan päätäntäelin, jossa on opiskelijoiden valitsemat edustajat, johtokunnan edustaja, pedagoginen rehtori sekä iltanuoriso-ohjaaja. Opistoneuvostossa puhetta johtaa presidentti, joka valitaan vaaleilla opistoneuvoston keskuudesta ja joka toimii opiskelijakunnan puheenjohtajana. Opistoneuvoston tehtävänä on mm.

 • Edistää opiston sisäistä kehitystyötä ja viestintää
 • Kertoa terveisiä sisäviikonlopusta ja vierailijoilta
 • Osallistua kevätretken valmisteluihin
 • Pitää silmällä opistokalustoa ja opetusvälineitä sekä tarvittaessa tehdä esityksiä niiden korjaamiseksi ja hankkimiseksi
 • Tarkkailla opistoelämän sisäistä järjestystä ja opetussuunnitelman noudattamista
 • Tarkkailla opistoelämän viihtyisyyttä ja tehdä esityksiä viihtyisyyden lisäämiseksi
 • Tarkkailla opiston ruokailun järjestämistä ja tehdä sitä koskevia esityksiä
 • Tehdä esityksiä opiston yhteisten tilaisuuksien järjestämiseksi
 • Valvoa opiskelijoiden oikeusturvaa ja tehdä esityksiä epäkohtien poistamiseksi
 • Valvoa terveydenhuollon ja muun opiskelijahuollon järjestämistä ja tehdä sitä koskevia ehdotuksia

Illat opistossa, siirtyminen omaan asuntolaan

Yleensä klo 20.45 on yhteinen iltahetki salissa. Kaikkien opistolaisten toivotaan osalistuvan iltahetkeen. Opiston ulkopuolella liikkuvan opiskelijan on palattava opistolle klo 21.25 mennessä. Omassa asuntolassa tulee olla pedagogisen rehtorin määräämänä aikana. On hyvä ennakoida tätä hetkeä, jotta se sujuu ilman viivytyksiä. Sitä ennen on siis jo haettu pyykkiä/laturia/kansiota/nuotteja/soittimia ja on jo juteltu toisessa asuntolassa asuvan kaverin kanssa ja on pyydetty erityislupia jne. Jos em. asiat tulevat vasta silloin mieleen, on jo liian myöhäistä. Suunnittele iltasi ja toimi ajoissa!

Jämsän Kristillinen Kansanopisto
Ruotsulantie 42, 42100 Jämsä
toimisto@jamsanopisto.fi
020 7644 500

Katso kaikki yhteystiedot ›