Elämä opistossa

Yhteisön jäsenenä

Yhteisön jäsenenä olet vastuussa myönteisen ilmapiirin ja yhteishengen luomisesta opistossa. Teethän oman osasi, että opisto olisi hyvä ja turvallinen paikka jokaiselle. Sanoilla ja teoilla voit vaikuttaa ympärilläsi olevaan ilmapiiriin, ja positiivisella asenteella ja hymyllä on tarttuva vaikutus.

Opiskelijana

Opiskelijana sinulta odotetaan hyvää käytöstä, säännöllistä osallistumista oppitunneille, annettujen tehtävien tekemistä ja opiston järjestyssääntöjen mukaan toimimista. Mikäli kohtaat vaikeuksia opiskeluissasi, käänny esim. ryhmänohjaajasi puoleen apua saadaksesi.

Asukkaana

Asukkaana elät asuntolaelämää 7 -12  muun opiskelijan kanssa. Olette yhdessä vastuussa siitä, että luotte ympärillenne kodikkaan ilmapiirin, jossa jokainen asukas voi tuntea, että häntä arvostetaan ja kuunnellaan. Hyvän yhteishengen luomisessa tarvitaan keskustelu- ja yhteistyötaitoja sekä empaattisuutta. Useimmat opistolaiset asuvat poissa kotoa ensimmäistä kertaa, joten asuntolaelämässä harjoitellaan usein oman ja toisten näkemysten yhteensovittamista.

Kaikissa näissä rooleissa (yhteisön jäsenenä, opiskelijana, asukkaana) sinulta odotetaan, että olet ystävällinen, yhteistyökykyinen, kunnioitat toisia, pidät kiinni sovituista aikatauluista, huolehdit ympäristösi siisteydestä sekä suoritat sinulle annetut tehtävät ja vastuut. Pyrithän tekemään asiat ajallaan ja vastaamaan sinulle asetettuihin odotuksiin.

Koronavirukselle altistumista ja tartuntaa ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä

 • Opetukseen ja muuhun oppilaitosten tiloissa järjestettävään toimintaan ei osallistuta oireisena. Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky. Jos sinulla on oireita ota puhelimella yhteys henkilökuntaan (päivystäjän puhelin).
 • Kaikki pesevät ja/tai desinfioivat kätensä aina ulkoa sisälle tultaessa, aina ennen ruokailua, sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen, tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset.
 • Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin. Omassa asuntolassa käytetään OMAA käsipyyhettä.
 • Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään heti käytön jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän jälkeen.

Yhteinen vastuu yhteisestä hyvästä -> järjestyssäännöt

Opistoarki ja opistovuosi pohjautuvat myös siihen, että pidetään sovitusta kiinni: aikatauluista, lukujärjestyksestä, tehtävistä, annetuista ohjeista ja säännöistä, myös turvallisuusmääräyksistä. Jokainen opistoyhteisön jäsen on vastuussa hyvän ilmapiirin luomisesta ja ylläpitämisestä. Siksi meillä on järjestyssäännöt, joita noudattamalla pidämme yllä viihtyisyyttä ja rakennamme yhteistä opistokotia. Säännöt ja ohjeet ovat osa sisäoppilaitoksen elämää ja ne on tarkoitettu luomaan turvallisuutta. Kun tulet opistoon opiskelemaan, sitoudut samalla elämään talon tavoin ja noudattamaan opistossa voimassaolevia järjestyssääntöjä. Järjestyssäännöissä on määritelty menettelytavat niihin tilanteisiin, joissa opiskelija rikkoo sääntöjä. Jokainen rikkomus käsitellään tapauskohtaisesti ja asiat pyritään selvittämään keskustelemalla henkilökunnan kanssa.

Kunnioittaminen

Onnistunut ja mukava opistoarki ja opistovuosi pohjautuvat kunnioitukseen. Kunnioitamme talon tapoja, sovittuja aikatauluja ja annettuja ohjeita. Kunnioitamme järjestyssääntöjä, hiljaisuusaikaa ja jokaisen oikeutta nukkumarauhaan. Vaalimme molemminpuolista kunnioitusta opiskelijoiden ja henkilökunnan kesken. Kunnioitamme Jumalan sanaa ja sen turvallista, ohjaavaa vaikutusta jokapäiväiseen elämäämme.

Turvallisuus

Turvallisuuteen liittyvät ohjeet antaa rehtori, pedagoginen rehtori tai rehtorin sijainen, akuutissa tilanteessa senhetkinen rehtorin nimittämä turvallisuusvastaava. Opistossa on noudatettava kaikkia henkilökunnan antamia turvallisuusmääräyksiä. Niiden laiminlyömisestä opiskelija voi saada kirjallisen varoituksen. Toistuva laiminlyönti voi johtaa opiskelijan määräaikaiseen erottamiseen.

Henkilökunnalla on puolestaan velvollisuus ilmoittaa havaitsemansa merkittävät vaaratilanteet ja turvallisuustilanteen poikkeamat Opiston työsuojelu- ja turvallisuustoimikunnalle sekä tarvittaessa turvallisuus- ja pelastusviranomaiselle tai muulle viranomaiselle ja tarvittaessa myös lastensuojeluviranomaiselle. Järjestyssäännöt 5 §.

Opiston sisätiloissa, asuntoloissa ja oppilaitoskäytössä olevalla alueella opiskelijoilta on turvallisuussyistä kiellettyä:

 • pitää palo-ovia tarpeettomasti auki
 • tukkia hätäpoistumisteitä
 • säilyttää tavaroita käytävillä
 • kulkea ikkunoista ulos ja sisään
 • leikkiä hissillä
 • leikkiä portaikoissa
 • leikkiä parvekkeilla
 • leikkiä vesileikkejä
 • leikkiä tyyny- tai patjaleikkejä
 • kiivetä tikapuita pitkin
 • liikkua katolla
 • skeitata, rullaluistella tai pyöräillä sisätiloissa tai ulkoportaikoissa
 • istua ikkunalaudalla, kun ikkuna on auki
 • polttaa ilman henkilökunnan lupaa kynttilöitä tai vastaava ilman lupaa tapahtuva tulen sytyttäminen
 • käyttää mitään ilotulitteita
 • heitellä ikkunoista, parvekkeilta tai katolta tavaroita
 • käyttää tarpeettomasti alkusammutuskalustoa, esimerkiksi vaahto- ja jauhesammuttimia
 • Mummolan sillalle kiipeäminen ja sieltä alas hyppääminen
 • grillata ilman henkilökunnan lupaa
 • ajaa piha-alueella yli 20 km/h nopeutta
 • liikkua piha-alueella muita kulkijoita vaarantaen
 • sekä kaikki muu oman tai toisen terveyden tai turvallisuuden vaarantaminen

Tehtävät

Tiski ja messi: Jokaisen opiskelijan velvollisuuksiin kuuluu vuorollaan osallistua tiskaukseen. Vuoroa ei voi vaihtaa kesken viikkoa. Opiskelijat toimivat myös messinä eli huolehtivat ruokasalin siivouksesta ja pöytien kunnosta. Päivystävä opettaja varmistaa, että kyseisissä vuoroissa olevat opiskelijat saapuvat ajallaan työtehtäviinsä. Tehtävät hoidetaan keittiöltä annettujen ohjeiden mukaan. Hyvin suoritetusta työstä palkitaan vuoron päätteeksi.

Iltasiivous: kukin opiskelija osallistuu vuorollaan sisätilojen siivoukseen. Siivousvuorot vaihtuvat viikoittain, ja siivous suoritetaan joka ilta. Jokaisella kulloinkin siivoukseen osallistuvalla on oma siivousalueensa.

Tuolien laittaminen saliin: Jokainen opiskelija osallistuu tuolien laittamiseen saliin vuorolistan mukaan.

Muut tehtävät: Opiskelija osallistuu annettuihin tehtäviin pyydettäessä.

Joka viikolle tehdään siivouslista. Suorittamattomista tehtävistä tulee Wilmaan merkintä siivouslaiminlyönnistä. Henkilökunta puuttuu toistuviin laiminlyönteihin.

Jämsän Kristillinen Kansanopisto
Ruotsulantie 42, 42100 Jämsä
toimisto@jamsanopisto.fi
020 7644 500

Katso kaikki yhteystiedot ›