Yrittäjyyden lyhytkurssilla syvennyttiin kohtaamisen teemaan